Agraïments

Agraïm les col·laboracions desinteressades que han fet possible la realització d’aquest projecte:

    • Amadeu Ferré Mas– disseny i realització del vestuari
    • Ian Martín Raja i Cristina Raja Espases – il·lustracions
    • Anna Méndez Loste – imatge corporativa i papereria (anna-mendez.com – portfolio)
    • Apple Tree Communicationsappletreecommunications.com/

 

Altres col·laboracions: